Wydawnictwa

 

Wydawnictwa związane są ściśle z samym początkiem działalności muzeum. W latach 2004-2015 wydano 11 tytułów, są to katalogi pierwszych wystaw czasowych. Od roku 2016 w Muzeum Politechniki Krakowskiej ukazują się trzy serie wydawnicze: Zeszyty Historyczne, katalogi wystaw a także biuletyny.

 

1. Zeszyty Historyczne Muzeum Politechniki Krakowskiej

1/2019 (3) rok 3, Kraków 2020

W nowym trzecim zeszycie znajdziecie Państwo, artykuły poświęcone osobie Profesora Kazimierza Sokalskiego, Rektora PK w latach 1965 – 1968, rozwojowi komputeryzacji na Politechnice Krakowskiej oraz współczesnym tendencjom w muzealnictwie.
1/ 2018 (2) rok 2, KRAKÓW 2018

Drugi z zeszytów opisuje  architekturę Lwowa i twórczość muzyczną Tadeusza Kościuszki.
Typologia budynków Lwowa 2 połowy XIX w. Elegia na śmierć Tadeusza Kościuszki Karola Kurpińskiego.1/2017 (1), rok 1, KRAKÓW 2017

Pierwszy zeszyt został poświęcony dziedzictwu akademickiego Lwowa na Politechnice Krakowskiej.2. Katalogi wystaw

Katalog rysunki tk
1/2016 (1) rok 1, Kraków 2016
1/ 2018 (2) rok 3,Kraków 2018

Pierwszy katalog ukazał się w 2016 r., towarzyszył wystawie rysunków autorstwa Tadeusza Kościuszki, patrona uczelni.
Kolejne  katalogi  ukazują się  towarzysząc  wystawom czasowym.2/2018 (3) rok 3, Kraków 2018
1/ 2019 (4) rok 4, Kraków 2019

Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej oraz
W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce – filatelistyczny pokaz kolekcjonerski.


3. Biuletyn

Ukazuje się w zmienionej formie niż do 2015 r. Wydawany jest raz w roku i jest podsumowaniem działalności muzeum w roku poprzednim.

DOK346
1/ 2017 (13) rok 14, Kraków 2017
1/2018 (14) rok 15, Kraków 2018
1/2019 (15) rok 16, Kraków 2019
1/2020 (16) rok 17, Kraków 2020
1/2021 (17) rok 18, Kraków 2021


Biuletyny Muzeum PK , które ukazały się w latach 2004 – 2015:

nr 1/2004 Profesor Bronisław Kopyciński – rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1956-1965 – autorzy: Kazimierz Flaga

nr 1(2)/2005 Jubileusz 60-lecia Politechniki Krakowskiej – autorzy: Maria Molo-Gąsiorek, Krzysztof Wielgus;

nr 3/2006 Profesor Stanisław Rudnik – prorektor Politechniki Krakowskiej w latach 1965-1972 – autorzy: Konrad Fiałkowski, Andrzej Zając;

nr 2/4/2006 45 lat Studenckiego Koła Naukowego Budownictwa – autor: Jan Kurek;

nr 3/5/2006 Październik 1956, Tryptyk Węgierski – autorzy: Arpad Bende, Danuta Jakubiec, Jerzy Kostarczyk, Jan Kurek;

nr 1/6/2009 Ludomir Ślendziński 1889-1980, Pierwszy Rektor Politechniki Krakowskiej – autor: Andrzej Białkiewicz;

nr 1/7/2010 70- lecie polskich szkół nad Balatonem – autorzy: Jerzy Kostarczyk, Lilianna Lewandowska, Maria Molo-Gąsiorek;

nr 2/8/2010 Michał Życzkowski 1930-2006 – pod redakcją Stefana Piechnika;

nr 1/9/2012 Olimpijczycy 1924 – 2006 – autorzy: Kazimierz Furtak, Czesław Lorenc, Jacek Majka, Zbigniew Porada, Danuta Straszyńska-Kossek, Wojciech Zabłodzki;

nr 1/11/2014 Tadeusz Kościuszko na znaczkach Poczty Polskiej – autorzy: Kazimierz Furtak, Zbigniew Porada;

nr 1(12) 015 70 lat Politechniki Krakowskiej.


Repozytorium Politechniki Krakowskiej Szukaj więcej