Wydawnictwa

 

Od 2016 r. w Muzeum Politechniki Krakowskiej ukazują się trzy serie wydawnicze:

 

Zeszyty Historyczne Muzeum Politechniki Krakowskiej

W nowym trzecim zeszycie znajdziecie Państwo, artykuły poświęcone osobie Profesora Kazimierza Sokalskiego, Rektora PK w latach 1965 – 1968, rozwojowi komputeryzacji na Politechnice Krakowskiej oraz współczesnym tendencjom w muzealnictwie.

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/43188/file/resourceFiles/ZH_MPK_3_2019-1.pdf

 

 

 

Drugi z zeszytów opisuje  architekturę Lwowa i twórczość muzyczną… Tadeusza Kościuszki.

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/41705/file/resourceFiles/ZH_MPK_1_2018.pdf

 

Pierwszy zeszyt został poświęcony dziedzictwu akademickiego Lwowa na Politechnice Krakowskiej.

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/25365/file/resourceFiles/ZH_MPK_1_2017-1.pdf

– Katalogi wystaw

Pierwszy katalog ukazał się w 2016 r. i towarzyszył wystawie rysunków autorstwa Tadeusza Kościuszki, patrona naszej uczelni.

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/25368/file/suwFiles/MuzeumPK_RysunkiTadeusza.pdf

Katalog rysunki tk

Kolejne  katalogi  ukazują się  towarzyszac  wystawom czasowym.

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/25363/file/suwFiles/MuzeumPK_WizerunkiKosciuszki.pdf

 

 

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/25362/file/suwFiles/KatalogWystawy_2_2018.pdf

 

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/42775/file/resourceFiles/MuzeumPK_HoldzieTadeuszowi.pdf

– Biuletyn

ukazuje się w zmienionej formie niż do 2015 r. Wydawany jest raz w roku i jest podsumowaniem działalności muzeum w roku poprzednim.

Link do aktualnego Biuletynu Muzeum za rok 2020:

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/44221/file/resourceFiles/MuzeumPK_Biuletyn_17_2021_.pdf

DOK346


Biuletyny Muzeum PK , które ukazały się w latach 2004 – 2015:

nr 1/2004 Profesor Bronisław Kopyciński – rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1956-1965

nr 1(2)/2005 Jubileusz 60-lecia Politechniki Krakowskiej

nr 3/2006 Profesor Stanisław Rudnik – prorektor Politechniki Krakowskiej w latach 1965-1972

nr 2/4/2006 45 lat Studenckiego Koła Naukowego Budownictwa

nr 3/5/2006 Październik 1956, Tryptyk Węgierski

nr 1/6/2009 Ludomir Ślendziński 1889-1980, Pierwszy Rektor Politechniki Krakowskiej

nr 1/7/2010 70- lecie polskich szkół nad Balatonem

nr 2/8/2010 Michał Życzkowski 1930-2006

nr 1/9/2012 Olimpijczycy 1924 – 2006

nr 1/11/2014 Tadeusz Kościuszko na znaczkach Poczty Polskiej

nr 1(12) 015 70 lat Politechniki Krakowskiej

Zajrzyj do archiwalnych numerów

                https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/25390