Aktualności

16-03-2018
Wystawa stała o historii Politechniki Krakowskiej

EKSPOZYCJA STAŁA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

otwarta w Jubileuszowym roku 70-lecia Uczelni

W głównej Sali Ekspozycyjnej Muzeum Politechniki Krakowskiej zaprezentowane są w dużym skrócie najważniejsze wydarzenia z historii Politechniki.

Obejmują one okres od powstania Uczelni w roku 1945 jako Wydziały Inżynieryjne Akademii Górniczej (obecnie: Akademia Górniczo-Hutnicza) – poprzez kadencje nieżyjących już kolejnych Rektorów Politechniki tj. do roku 1990.

Portrety wszystkich dotychczasowych Rektorów, umieszczone w najwyższym rzędzie ekspozycji są fotograficznymi kopiami oryginalnych portretów zdobiących Salę Senacką Uczelni i tworzących swoistą „oś czasu”.

Okres obejmujący lata od 1990 do 2015, w którym Uczelnią kierowali żyjący obecnie Rektorzy, ilustrowany jest fotografiami pokazującymi współczesny wygląd Uczelni.

Fotografie na planszach dotyczących lat 1945-1990 są pomyślane jako zalążki prezentacji elektronicznych, przedstawiających w sposób bardziej szczegółowy wydarzenia z danego okresu.

W gablotach umieszczono dokumenty i przedmioty, dotyczące wydarzeń pokazanych na kolejnych planszach.

 

DSCF8001